nlen

Thuiskopie / Leenrecht

De verhoging [van de rechtenopbrengsten van Stemra] wordt voor een groot deel verklaard door de stijging van de rechtenopbrengsten ontvangen van Stichting de Thuiskopie, welke in 2014 de juridische procedures tegen de Staat heeft beëindigd en een schadevergoeding van de Staat heeft ontvangen van € 33,5 miljoen.

In 2015 heeft Stichting De Thuiskopie het grootste deel van de doorbetaling van het Stemra deel in deze schadevergoeding verricht. Daarnaast heeft Stichting de Thuiskopie een groot deel van de ‘reguliere’ incasso uit de jaren 2013 en 2014, die zij in eerdere jaren uit voorzorg nog niet had uitgekeerd, in 2015 doorbetaald aan haar rechthebbenden, waaronder Stemra.

In het budget 2016 is er, ondanks de nog lopende rechtszaken rondom de thuiskopieregeling, rekening mee gehouden dat Stichting de Thuiskopie ook in 2016 uitkeringen doet aan de verscheidene CBO’s die meedelen in de thuiskopieregeling.