nlen

Interview: Rob Bongenaar

Rob_BongenaarDirecteur Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

“KHN heeft met Buma/Stemra een jarenlange degelijke, zakelijke en open relatie zoals van contractpartners kan worden verwacht. Samen maken we heldere afspraken, waardoor er weinig meningsverschillen of interpretaties zijn.

In de uitvoering zijn er wel soms onduidelijkheden voor individuele gevallen. KHN begrijpt ook dat dit hoort bij de omvang van de collectieve afspraak waarbij 19.000 leden van Koninklijke Horeca Nederland zijn betrokken. Deze omvang maakt dat er jaarlijks een gigantische
hoeveelheid aan dataverkeer en mutaties nodig is, waarvoor we nog al eens naar een oplossing moeten zoeken. Meestal vinden we die overigens ook. In de toekomst verwachten we dat in de samenwerking met SCAN de uitvoering alleen maar makkelijker zal worden.

Essentieel is het begrip voor elkaars posities. We zijn als organisatie allebei verantwoordelijk als belangenbehartiger voor de achterban. KHN voor de horecaondernemers die zo weinig mogelijk willen betalen voor een bedrijfsmiddel als muziek. En Buma/Stemra voor de
belangen van de aangesloten auteurs en muziekuitgevers die betaald willen worden voor openbaarmaking van hun muziek. Horecaondernemers willen beleving bieden die gasten aantrekt; muziek is daar vaak een belangrijk middel voor. Aan de andere kant moeten
ondernemers vaak iedere cent omdraaien om de continuïteit te waarborgen.

Buma/Stemra is een belangenbehartiger net zoals KHN.
De samenwerking is er op gericht om de aangesloten rechthebbenden te geven waar zij recht op hebben. KHN zorgt voor meerwaarde van het lidmaatschap van de vereniging. Leden hebben profijt van de collectieve regeling van KHN met Buma/Stemra, waar niet leden deze
voordelen niet hebben, en dat betekent dat wij zorgen dat de leden meerwaarde hebben van hun lidmaatschap.”