nlen

Oudedagsvoorziening

In 2015 is een nieuwe oudedagsvoorziening in het leven geroepen als opvolger van de regeling die tot 2013 werd aangeboden door de Stichting Beroepspensioenfonds voor Zelfstandige Kunstenaars, AENA. De nieuwe regeling is van toepassing op rechthebbenden met een minimum Buma inkomen van € 1.069 euro in 2013 en € 1.090 in 2014, en wordt gefinancierd uit het Fonds voor Sociale en Culturele doeleinden. De financiële grondslag voor deze regeling wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Ruim 2.500 rechthebbenden komen voor de jaren 2013 en/of 2014 in aanmerking voor deze nieuwe Regeling Oudedagsvoorziening.