nlen

Interview: Menno Koningsberger

Menno_KoningsbergerVoorzitter Vereniging van Commerciële Radio (VCR) en Algemeen Directeur 538 Groep

“De radiopartijen die we als vereniging van commerciële radio (VCR) vertegenwoordigen, maken veel gebruik van muziek in hun programma’s.

Voor het draaien van die muziek betalen de zenders aan de rechthebbenden op basis van een licentie. Voor de VCR is het belangrijk om met Buma/Stemra goede afspraken te hebben over de voorwaarden van het muziekgebruik en de hoogte van de vergoedingen.

VCR en Buma/Stemra hebben uitgebreid gesproken over een nieuw contract. In die gesprekken stonden, naast het belang van transparantie over de uitbetalingen aan rechthebbenden, zaken als redelijkheid en billijkheid in het afdrachtenmodel op de agenda. Daarnaast was de verschuiving van de distributiekanalen een belangrijk onderwerp. Door internet zijn de grenzen van duidelijk definieerbare silo’s als radio en televisie vervaagd. Het is een uitdaging om in die verschuivingen waarin ook ‘radio on demand’ of ‘personalised radio’ een positie hebben de juiste maat te vinden en er voor te zorgen dat afdrachtmodellen niet op gespannen voet met elkaar staan. Die nieuwe situatie is met veel verschillende modellen complex. Maar zolang iedereen ervan overtuigd is dat muziek een waarde vertegenwoordigt waar in redelijkheid voor betaald moet worden, kom je daar met elkaar wel uit. Dat is met deze overeenkomst gelukt, de VCR kijkt dan ook uit naar de hernieuwde samenwerking met Buma/Stemra voor de komende jaren.”