nlen

Interview: Malin Jonsson

Malin_JonssonCEO van Network of Music Partners (NMP), de partij die namens ICE ONLINE de verwerking van online muziekgebruik uitvoert.

“Buma/Stemra bedient haar leden, gebruikers en stakeholders in een markt die als gevolg van globalisering en digitale transformaties sterk aan veranderingen onderhevig is. Om aan de eisen van deze internationale arena te voldoen, zijn internationale samenwerking en partnerships noodzakelijk. Buma/Stemra heeft daarin een zeer belangrijke stap gezet door een deel van zijn activiteiten op het gebied van de verwerking van online muziekgebruik uit te besteden aan NMP. Als onderdeel van een netwerk met partnerships via NMP, verkrijgt Buma/Stemra concurrentievoordelen waarvan de rechthebbenden profijt hebben.

NMP begon de succesvolle oplevering van online diensten aan Buma/Stemra met ingang van maart 2015. ‘It takes two to tango’, zoals in alle outsourcing relaties. Dit betekent dat NMP volledig in overeenstemming met de dagelijkse uitdagingen van Buma/Stemra snel en accuraat reageert op de operationele eisen. Anderzijds begrijpt Buma/Stemra dat NMP is gebonden aan de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het service level agreement.

NMP voorspelt dat meer commerciële partijen in het online domein een groter marktaandeel zullen verwerven. Commerciële entiteiten focussen op het belang van transparantie, de behoefte aan snelle betalingen aan rechthebbenden en de noodzaak voor een flexibele bedrijfsvoering met gebruikmaking van geavanceerde technologie. Daarom voorziet NMP dat meer beheerorganisaties in Europa hetzelfde pad als Buma/Stemra kiezen en kijken naar samenwerkingsverbanden. Want het zal steeds moeilijker worden om in een commerciële markt relevant te blijven als de beslissing om krachten te bundelen niet snel wordt genomen.”