nlen

Buma Stemra in het kort

De Vereniging Buma en Stichting Stemra verlenen licenties aan muziekgebruikers en keren de geïnde gelden uit aan de rechthebbenden; componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Buma doet dat voor het openbaarmakingsrecht, Stemra voor het reproductierecht. Doordat componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers verenigd zijn in een collectief kunnen hun belangen beter behartigd worden; simpelweg omdat ze samen sterker staan en op een efficiënte wijze hun vergoedingen kunnen innen bij gebruikers van muziek.

Per eind 2015 waren 23.142 componisten en tekstdichters lid van Buma en 22.069 aangesloten bij Stemra, 1.213 uitgevers bij Buma en 1.233 bij Stemra en 796 erfgenamen bij Buma en 790 bij Stemra. Buma en Stemra werken samen in een personele unie, waardoor er één werkorganisatie actief is onder één bestuur, één ledenraad en één directie. Per eind 2015 was het aantal medewerkers 187.

Buma/Stemra wil het beste collectief zijn om de rechten van auteurs en hun uitgevers te exploiteren en hun belangen te behartigen in een sterk veranderende muziekwereld en daarmee de ontwikkeling van muziek in Nederland stimuleren.

EEN WERELD VOL MUZIEK

Visie
Muziek speelt een waardevolle rol in het leven. De makers zijn daarbij onmisbaar. Auteurs en hun uitgevers hebben recht op een eerlijke vergoeding. Wij dragen bij aan een wereld vol muziek.

Missie
Buma/Stemra exploiteert collectief de individuele auteursrechten van auteurs en hun uitgevers. Wij zijn ervan overtuigd dat collectief beheer essentieel is voor de waarde van het auteursrecht. Wij staan voor een optimale incasso en verdeling van de inkomsten. Klantgericht werken en tevredenheid van auteurs en hun uitgevers zijn voor ons leidend. Door het auteursrecht te beschermen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten, leveren wij een bijdrage aan een wereld vol muziek.

Strategie
Als organisatie zonder eigen winstoogmerk strijden wij voor een eerlijke vergoeding voor de leden en aangeslotenen en komen we op voor wet- en regelgeving, alsmede uitleg daarvan, ter bescherming van het auteursrecht. Wij zetten ons in voor constante optimalisatie van de incasso en distributie, ook in samenwerking met zusterorganisaties. In bredere zin werken we door aan de verbetering van processen zoals distributie en repartitie, versterking van de servicegerichtheid en open communicatie met alle belanghebbenden. Wij spannen ons in om bij de meest efficiënte Europese Collectieve Beheersorganisaties (CBO’s) te blijven behoren.

 

Kensington-EurosonicAir-0009087-BartHeemskerk

Kensington op Eurosonic Noorderslag. Foto: Bart Heemskerk