nlen

Buma Cultuur

Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijke exportmarkten. Nederlandse muziek staat er momenteel nationaal en internationaal beter voor dan ooit.

Het gebruik van het Nederlands copyright blijft groeien. Buma Cultuur draagt daar in belangrijke mate aan bij door dit copyright in binnen- maar ook buitenland onder de aandacht te brengen. Dit doet Buma Cultuur door evenementen te organiseren zoals het Amsterdam Dance Event (ADE) of Eurosonic Noorderslag. Op deze evenementen komt de internationale muziekindustrie samen en wordt ‘voor en door’ de Nederlandse muziek goede zaken gedaan.

Buma Rocks!

Buma Rocks, foto: Bart Heemskerk

Maar Buma Cultuur is veel meer dan events. Zo bestaat er een effectief exportprogramma, waarmee bands die lokaal succesvol zijn een behoorlijke ‘internationale’ duw in de rug wordt gegeven. Ook zet Buma Cultuur haar uitgebreide internationale netwerk in om uitgevers en geïnteresseerden in Nederlandse muziek aan elkaar te koppelen. Buma Cultuur zet zich in voor alle Nederlandse muziek. Ook voor muziek waar een kleinere (internationale) markt voor is. Denk aan Nederlandstalige muziek. In 2015 lukte het veel media-aandacht voor de Nederlandstalige muziek te bewerkstelligen rondom het event Buma NL.

Scherp en innovatief blijven

Elk jaar, zo ook in 2015, kijkt Buma Cultuur scherp naar het brede portfolio aan evenementen. Dan wordt bepaald in welke mate zij bijdragen aan de gewenste doelen en wordt er vervolgens in het evenement geïnvesteerd of geïnnoveerd. Als een concept niet meer bijdraagt wordt er afgebouwd of geïntegreerd in een ander evenement. Zo is in 2015 het evenement Rotterdam Beats ondergebracht in het Amsterdam Dance Event (ADE), omdat het als een op zichzelf staand festival niet het gewenste resultaat bracht. Constant investeren en innoveren zorgt bij vooral de grotere events dat zij nog verder kunnen groeien en de internationale concurrentie een stap voor kunnen blijven.

Muziek begint bij de jeugd

De Buma Music Academy (BMA) is een ander initiatief van Buma Cultuur. Het initiatief zet inop boeiend en eigentijds muziekonderwijs op middelbare scholen. Het is een inspirerend online lesprogramma rondom pop, hiphop, klassieke en dancemuziek. De laatste jaren is fors bezuinigd op muziekonderwijs omdat dit niet wordt gezien als primair vak. Met de Buma Music Academy wordt getracht een klein deel van deze kaalslag in het muziekonderwijs te compenseren. Buma Cultuur kijkt met een schuin oog naar een voorbeeldland als Zweden, waar ieder kind van zijn 4e tot 18e levensjaar muziekonderwijs volgt. Een land met ongeveer de helft aan inwoners in vergelijking met Nederland, maar waar STIM (auteursrechten-organisatie van muziekauteurs en muziekuitgevers in Zweden) bijna vier keer zoveel leden telt. Maar bovenal een land waar de economische waarde van muziek meer dan vier keer zo groot is als in Nederland. Met de overtuiging dat het ‘momentum’ er momenteel in Nederland is, zouden we in staat moeten zijn te groeien naar een grotere economische waarde van muziek, waarbij muziekonderwijs mede aan de basis staat van die groei.

Interne efficiëntie

De toegezegde afdracht vanuit Buma naar Buma Cultuur was € 5,5 miljoen in 2014 en dat wordt teruggebracht naar € 4,3 miljoen in 2015 en zet zich door in een gevraagde dotatie van €4,0 miljoen in 2016. Dit is een goede zaak. Hieruit blijkt dat Buma Cultuur een flexibele organisatie is. Deze efficiëntie wordt onder andere bereikt doorveel op projectbasis te werken rondom events. Dat zorgt voor minder vaste medewerkers en lagere interne kosten. De events blijven elk jaar groeien, maar de bijdrage vanuit Buma Cultuur neemt af. De financiering van deze groei wordt ook bereikt door het koppelen van andere merken aan de events.